Skrivet av: gripgreenland | 02 juli 2009

Vad ska vi egentligen göra på Grönland?

Huvudsyftet är ju att se hur olika havslevande djur påverkas av att vattentemperaturen stiger. Fiskar och även ryggradslösa djur som sjöstjärnor och kräftdjur, kan inte själva styra kroppstemperaturen, förutom genom att simma iväg, utan den bestäms av det omgivande vattnets temperatur. De är alltså växelvarma djur.

Samtidigt är kroppen anpassad så att den fungerar bäst vid en viss temperatur. Om temperaturen stiger (eller sjunker) påverkas en mängd olika system, till exempel hur musklerna kan dra ihop sig eller hur olika enzymer arbetar.  Kroppens metabolism förändras, det vill säga hur mycket energi som krävs för att utföra ett visst arbete. Blir det varmare ökar metabolismen och det krävs alltså mer energi för att upprätthålla olika basala kroppsfunktioner som andning och blodcirkulation.

För att få energi måste fisken och sjöstjärnan liksom vi själva äta. Men samtidigt som man alltså behöver mer energi när kroppstemperaturen stiger krävs det också mer energi för att fånga och tillgodogöra sig maten. Och detta måste naturligtvis vägas mot energin som behövs för andra basala funktioner. Så en fråga är när går det inte att kompromissa längre?

Detta gäller också en massa andra funktioner, till exempel när finns det inte tillräckligt med reservraft för att komma undan ett rovdjur? Vi kommer att titta på både bearbetning av maten och beteenden samt på cirkulationen. Hur detta ska göras återkommer jag till.

Eftersom havstemperaturen varierar mellan olika platser (och under året) är olika marina arter mer eller mindre anpassade till olika temperaturspann. Vad vi ska göra (bla) är att jämföra fiskarter som bara finns runt Grönland, och som alltså lever konstant vid relativt låga temperaturer, med närbesläktade arter som har en vidare geografisk spridning. Vi vill även jämföra individer från Grönland med individer av samma art som finns här utanför våra västsvenska kuster.

Annonser

Kategorier

%d bloggare gillar detta: