Skrivet av: gripgreenland | 24 juli 2009

Energiförbrukning

Fiskar är som vi skrivit tidigare växelvarma och har därmed samma kroppstemperatur som omgivningen. De som lever i arktiska vatten har en kroppstemperatur som under vintern närmar sig -1.9°C (havsvattens fryspunkt) och under sommaren sällan går över +5°C. Fiskarnas metabolism (ämnesomsättning) är beroende av temperaturen och stiger med ökande vattentemperatur. Metabolismen ökar även när man har ätit eftersom nedbrytningen och omfördelningen av näringsämnen i kroppen är energikrävande processer.

Ett bra mått på metabolismen är syreförbrukningen .

För att mäta syreförbrukningen placeras fisken i en så kallad respirometer. Detta är egentligen bara är en enkel men vattentät kammare som är anpassad till fiskens storlek. Genom denna kammare pumpar man vatten och mäter samtidigt syrehalten i vattnet med en syremätare kopplad till en dator.

När det är dags att mäta fiskens syreförbrukning stoppas den pump som pumpar vatten genom kammaren. Syrehalten i kammaren kommer då att sjunka sakta i takt med att fisken förbrukar syret.  När syrehalten sjunkit med ca 5-10%, slås pumpen på igen och syrehalten normaliseras i kammaren. Genom att man vet hur mycket vatten som finns i kammaren, temperaturen och fiskens storlek kan man sedan med hjälp av hastigheten på nedgången i syrehalt i kammaren räkna ut syreförbrukningen, det vill säga hur mycket syre fisken förbrukar per tidsenhet.

Genom att variera vattentemperaturen kan vi se hur metabolismen förändras vid ökad temperatur. Vi kommer också att studera hur fiskens totala syreupptag förändras när den äter för att kunna jämföra dessa arktiska arter med tidigare studier på fiskar från varmare vatten. MAX, HS, ES

Annonser

Kategorier

%d bloggare gillar detta: