Skrivet av: gripgreenland | 26 juli 2009

Att mäta blodflöde

Om det är förhållandevis enkelt att mäta syreförbrukning hos fisken är det lite mer komplicerat att mäta blodflödet och det kräver kirurgiska ingrepp. För att mäta hur mycket blod som hjärtat pumpar per minut och hur mycket av detta blod som sedan går ner till magtarmkanalen opererar vi in så kallade flödesprober. En placeras kring aortan och en kring blodkärlet som leder till magtarmkanalen. Fisken sövs under ingreppet och får sedan återhämta sig minst i 24 timmar innan vi startar några mätningar.

Principen som utnyttjas för att mäta flödet kallas Puls Doppler. I flödesproben sitter en liten (0.5 mm diameter) kristall som via två tunna sladdar är kopplad till Dopplermätaren. Mätaren skickar en signal till kristallen som gör att den skickar ut en ljudpuls med en svängning på 20 Mhz (20 miljoner gånger per sekund). Denna ljudpuls går in i kärlet och träffar de röda blodcellerna.

Efter kort stund (tusendelar av en sekund) slutar mätaren att excitera kristallen som nu istället fångar upp ekot av den signal den nys skickade. Ekots svängningsfrekvens varierar beroende på om den kommer från blodceller som är på väg ifrån eller mot kristallen (jämför med en tågsignal när du står på en perrong och tåget passerar eller kolla detta på youtube http://www.youtube.com/watch?v=imoxDcn2Sgo).

Sedan analyseras ekot och skillnaden mellan den utsända signalen (20 MhZ) och den mottagna signalen. Detta kallas för ”Doppler shift” och representerar blodets hastighet förbi kristallen. Från dessa signaler kan vi få redan hur mycket blod som pumpas från hjärtat och hur mycket av detta blod som går till magtarmkanalen. Vi kan också få information om hur fort hjärtat slår och kan då räkna ut hur mycket hjärtat pumpar varje slag, den så kallade slagvolymen.

Tillsammans med syreförbrukningsmätningarna ger detta oss en bild av hur fisken påverkas av födointag och temperaturförändringar. MAX, HS, ES

Annonser

Kategorier

%d bloggare gillar detta: