Skrivet av: gripgreenland | 18 augusti 2009

Temperatur(b)log

Av Catharina (bilder och bildtext från Snuttan)

Att vi haft fantastiskt väder här nästan varje dag kanske ni har förstått, inte minst av alla bilder. Sol och en bra bit över 10 grader. Skulle ju kunna vara ett direkt bevis för global uppvärmning…

Syftet med alla våra försök här var ju att jämföra olika arter vid olika temperatur och då jämföra arter som normalt upplever varierande omgivningstemperatur (rötsimpa) med arter som inte upplever lika stora variationer (falsk ulk och glat ulk).

Humle och Dumle :) -  lite likt är det allt. Men den med stor mun är rötsimpan, som vi även hittar hemma och den med liten mun är "falsk ulk"

Humle och Dumle 🙂 - lite likt är det allt. Men den med stor mun är rötsimpan, som vi även hittar hemma och den med liten mun är "falsk ulk"


När vi planerade försöken hemma i Göteborg utgick vi från vilken temperatur gruppen som var här 2002 mätte upp, vilken var ca 4 grader. Det skulle vara vår grundtemperatur och så skulle vi även utsätta djuren för en något högre temperatur (ca 6-8 C)… Det upplägget fick vi snabbt ändra när vi efter några mätningar på olika ställen och olika djup konstaterade att vattnet var runt 9 grader istället. Och efter att Snuttan konsulterat stationens något sporadiska registreringar från tidigare kunde vi konstatera att det varit ungefär så de senaste 2-3 åren.

Vad göra? Fick bli ett krismöte (nåja) i ”vardagsrummet” på torsdagen första veckan, just när folk skulle börja dra igång sina försök. Efter åtskilliga diskussioner och funderingar enades vi om att använda 9 grader som standardtemperatur och istället testa vid en högre och en lägre. För att öka oddsen för att få tydliga resultat valde vi att höja respektive sänka med 5 grader (alltså till 14 och 4 grader).

Dessa tre temperaturer har vi sedan använt för de flesta av försöken. Vissa har kört akuta ändringar (dvs höjt och sänkt temperaturen under en och samma försök med en och samma fisk) medan andra har låtit fiskarna gå i de nya temperaturerna i åtminstone en vecka innan provtagningarna ska ske.

DSCN6965

Eftersom fiskarna går i saltvatten funkar det inte bara att stoppa i isbergsbitar för att sänka temperaturen, eftersom salthalten då skulle sjunka, har vi fått stoppa dem i sopsäckar. Det har också frysts in mängder av havsvatten som vi sedan lagt ner i tankarna . Och vid ett tillfälle länsade Max affären på lagret av kylklampar (nåt som man knappt trodde de skulle behöva här).

DSCN6972

För att höja temperaturen har vi använt doppvärmare – behövs ganska mycket effekt för att hålla konstant temperatur. Tankarna har ju stått antingen i det ouppvärmda garaget eller i en kylkontainer som hållit 9 grader….

Att vi testat tre olika temperaturer har naturligtvis påverkat hela försöksupplägget. För akutförsöken har det blivit långa körningar (tar ju ett tag att få upp och ner temperaturen…) och för de längre försöken, där fiskarna korttidsacklimerats vid de olika temp krävdes det en hel del ombyggnation –  blev ett antal nya kar som behövdes får att hålla fiskarna.

P8030432

Men när vi börjar analysera våra data kan vi förhoppningsvis se både hur fisken klarat den temperaturökning som redan skett plus hur det skulle gå om havstemp stiger ytterligare.

Annonser

Responses

  1. Wow, vad kreativa/pragmatiska ni är. Men det är väl kännetecknet för en bra forskare. Go, gänget. 🙂


Kategorier

%d bloggare gillar detta: