Skrivet av: gripgreenland | 20 oktober 2009

Sant eller falskt?

Av Catharina

Ibland måste man omvärdera hur man ser på sina resultat och hur man ska tolka dem. Man säger ju ofta att allt är relativt och det finns inga absoluta sanningar. Men i det här fallet är frågan om det absoluta är mer sant än det relativa…

Hänger ni med? Så här var det.
Michael satt och förberedde seminariet  i torsdags där han skulle redovisa sina och Eriks studier. De första analyserna visade hur rötsimporna verkade ha sämre förmåga att öka sin aktivitet (dvs mindre scope) vid högre temperatur (9C jmf med 6C). Allt stämde jättebra. Ända tills han försökte passa in värdena i den typ av kurvor som används just för att visa hur djur påverkas av temperaturförändringar (se tex arbeten av Pörtner och Farrell i bla Science 31 October 2008 eller Can. J. Zool. 2009 ). Då blev resultatet precis tvärtom – ju varmare desto bättre klarade sig fiskarna!

Det hela berodde på om man räknade förmågan (scope) i absoluta mått, tex hur många hjärtslag per minut fisken kunde öka med, eller som förändring jämfört med ursprungsvärdet. Tex om fisken hade en basal hjärtfrekvens på säg 20 slag i minuten och kunde öka till max 30, var ökningen tio slag, eller 50%. Vid en högre temperatur kanske frekvensen istället kunde öka från 30 till 41 slag/minut.  Ser man då till den realativa ökningen (som är 37%) kan resultaten tolkas som att fisken ”mår sämre” vid den högre temperaturen medan om man tittar på absolutvärdena så är ökningen större (om än bara ett slag).

Frågan är förstås vilket som är viktigast som mått på fiskens förmåga att klara nya förhållanden. Eftersom även basalnivån ändras när temperaturen ändras (vilket påverkar beräkningen av relativt men inte absolut scope) är det i det här fallet nog absolutvärdena som spelar störst roll. Vid andra jämförelser, tex mellan individer, arter eller vid diverse andra situationer där inte basalnivåerna nödvändigtvis skiljer sig åt kan det fortfarande vara högst relevant att tala om relativa förändringar. Och vi själva pratar ju om att vi kan fördubbla (eller kanske tredubbla 🙂 ) vår kapacitet hellre än att säga hur många fler slag hjärtat kan slå.

Så vad är slutsatsen?
Att det inte alltid är så lätt att tolka data och olika beräkningar kan ge helt olika resultat. Beroende på vad man har för agenda kan man föra fram den genom att analysera data på olika sätt. I vårt fall kanske det skulle varit mer intressant att kunna visa att de tre grader som vattentemperaturen ökat sedan 2002 påverkat fiskarna negativt men så verkar det ju inte vara.
Och det är nog fiskarna glada över 🙂

Annonser

Kategorier

%d bloggare gillar detta: