Skrivet av: gripgreenland | 16 november 2010

Greenpeace och havsförsurning

Av Catharina

Greenpeace drog i somras tillsammans med forskare i Tyskland och Svalbard igång ett stort projekt där man ska studera effekterna av ett surare hav. De inneslöt 50 ton vatten i stora behållare, placerade i Kongsfjord utanför Svalbard, för att senare manipulera surheten i varje behållare.
Läs mer om projektet här

Även om det inte står exakt hur man ska utvärdera försöket finns självklart många intressanta likheter – och skillnader – med vårt nya projekt. En av de stora skillnaderna är att de studerar effekterna vid en temperatur, dvs den som vattnen runt Svalbard höll under 5 veckor i somras, medan vi kommer att titta på flera olika temperaturer. Syftet med det är ju att simulera både försurning och temperaturförändring på samma gång, för att bättre kunna förutspå hur de samverkar och vad sluteffekten blir på de marina organismerna. Deras försök pågick under 5 veckor medan våra djur kommer att utsättas för de olika kombinationerna av pH och temperatur under betydligt längre tid.

En anledning till att Greenpeace genomför sin studie i artiska vatten är att försurningsprocessen går snabbare i kallare vatten. En höjning av vattentemperaturen (pga växthuseffekten, dvs pga  mer CO2 i luften) skulle i så fall kunna bromsa upp försurningen… men samtidigt så motverkar ju alltså försurningen växthuseffekten! Ja, det är helt OK att inte riktigt förstå vilka problem som troligen, eller bara möjligen, väntar oss i framtiden 🙂

Annonser

Kategorier

%d bloggare gillar detta: