Skrivet av: gripgreenland | 05 december 2010

Vad händer i Mexico?

Av Catharina

Just nu pågår FNs klimatmöte i Cancun, Mexico. Det sextonde mötet i ordningen (COP16) sen konventionen om klimatförändringar antogs. Det är också det sjätte mötet (CMP6) med de stater som som antagit Kyoto-protokollet . Idag har 194 stater skrivit under klimatkonventionen medan 184 har ratifierat Kyoto-protokollet.

Än så länge hörs vissa positiva tongångar, de arbetsgrupper som jobbar med att få fram förslagen som ska beslutas om på fredag har åtminstone kommit överens om vissa saker i sina utkast…  Bland annat handlar det om fortsatt och utökat stöd till utvecklingsländer. Förslagen innebär också att tydligare riktlinjer för koldioxid-fällor och lagring.

Men risken är väl fortfarande stor att mötet sluter i ett lika stort ”jaha” som fjolårets möte i Köpenhamn. Man diskuterar fortfarande tex hur hela processen ska gå till. Ska man förnya Kyoto-protokollet, som ju åtminstone på pappret är ett bindande avtal,  när det går ut 2012 eller ska man förlita sig på diverse enskilda överenskommelser? Bland annat lär Japan ha sagt sig inte vilja skriva under en fortsättning.

På fredag 10 december vet vi hur det gick.

Läs mer:

COP16/CMP6

UNFCCC

Annonser

Kategorier

%d bloggare gillar detta: